Staff

Tohsin Khan (Headmaster)

Sadia Nizam (Neera)

Arjun Nahar

Mohammad Jane Alam

Mohammad Nurnoby

Faisal Waheed

Tonmoy Chakraborty

Md. Shahadat Hossan

Md. Javed Alam

Beauty D’ Roza

Munmun Kazi

Md. Arafat Ahmed

Parvin Akter

Sarwar Alam

Shilpi Datta

Jhankar Roy

Md. Zahir Uddin Chy

Kaniz Shubarna Shanta

Sabrina Azam

Ummel  Khair

Rimu Mutsuddy

Fatima Tasnim Tanha

Fatema Tuj Johora

Shajida Akthar

Lima Chowdhury

Lina Barua

Nusrat  Jahan

Farzana Yasmin

Naima Anjum

Iffat Ibrahim

Shahnaz Kumkum

Jonika Chowdhury

Sharmeen Akter

Faizun Nahar Khanam

Rini Roy

Kazi Zinnat Jahan

Mahrin  Sultana

Rehana Sultan

Christabel Shirleen Gonsalves

Arifa Khanom

Amena Bilkish

Fauzia Zafreen

Jesmin Begum

Shimu Mohajan

Tajrine Jannat

Rowshnee Zahan

Nusrath Chowdhury

Zakir Hosen

Rumi Das

Jerin Chowdhury

Ummey Fatema Kaiser

Sumaiya Khan Koli

Iffat Jahan  Riya

Maksuda Tasmin

Dilruba Begum

Moon Moon Barua (Munna)

Farhana Ahmed

Bubly Barua

Priyanka  Biswas

Yasmin Akter

Ulfatun Nesa

Antara   Farnaz

Mirfat Meher

Moon Moon Barua

Rumi Chowdhury

Sanjida Chowdhury

Samina Yusuf Keya

Najma Bagum

Sudipa Das

Shanjida Hoq

Tafima Gafur

Shahanaj Akhter

Tamanna Hasan

Shahida Akter

Mahabuba Akther

Fougia  Khanam

Mukta Barua

Zaheda Begum

Syed Arfan Uddin

Raheel Jamal

Moshfequa Sultana

Mowmeta Chowdhury

Zinnathul Ara Begum

Mossammat Jamila Akter

Bappa Das Gupta

Rifat S. Hossain

Mohammad

Ali Nawaz

Farhad Mahmood

Syma Akter

Partha Saha

Baista Mahrusa Arefeen

Rakhi Das

Shahnaz Parveen

Amira Begum

Rokshana Yeasmin

Nadia Afroze Siddique

Jahedul Islam

Tasme Sultana

Mousumi Chowdhury

Nigar Soltana

Md. Faruk

Tasmiah Afrin

Asmaul Hosna

Farhana  Kamal

Champa Dabi

Md. Al-Faruk Hossan

Durri Kawkaban Tarek

Suparna Das

Sayeda Shanjida Khaled

Mohammad Sayem Hossain

Bivol Saha

Mohammed Ali

Mohammad Ariful Alam

Sepika Kundu

Samuel Gomes

Shahnama Azim

Ishrat Jahan

Kazi Md. Mamunul Islam

Aparna  Barua

Abul Kalam Md. Golam Mostafa

Palash Barua

Amit Barua

Fouzia Ranuare Bakul